CAD > CAD行业教程> 建筑CAD

画欧式门CAD平面图图教程

2019-10-25 1173 CAD平面图  

  

 欧洲文艺复兴后,欧洲的绘画,艺术上升到了一个比较高的层次。连建筑物的门也不例外。欧式门画法不简单,线条比较多,我们一起看下吧。本文介绍画欧式门CAD平面图图教程

1、首先绘制门套,高为2250,宽度为1900。调用偏移命令,将线段依次向内偏移40,70.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2、在线段中间绘制一条垂直线。

3、调用矩形命令,绘制尺寸为600*780矩形,并移动到相应位置。

4、将矩形向内偏移10,40,10.

5、以线段中心绘制一个半径为210的圆。

6、依次向内偏移10,40,10,并调用修剪命令进行修剪。

7、按上述方法绘制下面的造型。

8、通过镜像的到另一侧的图形,欧式门绘制完成。

   画欧式门CAD平面图图教程,画好门后,记得做成一个块保存起来,以后再用着时候直接就调用了。希望你读完本文有有所得。

相关文章推荐
 • 浩辰CAD机械 2021 标准版
  2021-01-21   9552次
  下载
  浩辰CAD建筑 2021
  2021-01-13   22031次
  下载
  浩辰CAD 2021
  2021-01-06   250088次
  下载
  浩辰3D 2021
  2020-11-28   13201次
  下载
Copyright © 1992-2021 苏州浩辰软件股份有限公司 版权所有 苏ICP备12077906号-1 增值电信业务经营许可证:苏B2-20210241